Yazdır

Okuma Yazma Öğretiminin Aşamaları...

Yayınlanma Velilere Özel

Okuma yazma öğretiminin aşamaları ve dikkat etmeniz gerekenler...

  Öncelikle öğrencilerin kalem tutma ve kalem kullanma alışkanlıklarının kazanılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun içinde bol bol çizgi çalışması, kuru boya kalemleri kullandırarak resim-boyama ve parmak kaslarını geliştirici egzersizler yapılmalıdır. Harf öğretme çalışmalarına başladıktan sonra da bu çalışmaların fırsat buldukça yaptırılmasında fayda vardır. 

  •  Öğrencilerimiz kalem tutma ve çizgi çizme alışkanlığında mesafe kaydedince  1. grup seslerin öğretimine  başlayabiliriz. 1. grup sesler "e,l,a ve t" seslerinden oluşmaktadır. 1. grupta yer alan her sesin öğretimini birer haftaya yaymak uygundur. Çünkü ilk grupta öğrencilerinizin öğrenmesi yavaş gerçekleşecektir. Sonraki gruplarda ise daha hızlı öğreneceklerdir. "e" sesi öğretildikten sonra "l" sesi verilir ve artık sesler birden fazla olduğu için sürekli hece ve kelimeler oluşturularak öğrenilen sesler pekiştirilmelidir. Ses öğretimleri arttıkça hece, kelime ve cümle alıştırmaları bol bol yapılmalıdır. 
  • 1. grup sesler bittikten sonra 2. grup seslerin öğretimi gelmektedir. 2. grup sesler "i,n,o,r,m" seslerinden oluşmaktadır. Bu ses grubundaki seslerin öğretimi de her hafta bir ses şeklinde öğretilmelidir. 
  •  2. grup sesler bittikten sonra öğretilmeye başlanacak 3. grup sesler "u,k,ı,y,s,d" seslerinden oluşmaktadır. Bu noktadan itibaren sınıfınızın başarı durumuna göre bir haftada bir ses ya da bir haftada iki ses şeklinde öğretebilirsiniz. Bu grupta çok dikkatli olunmalı ve çabuk öğrenen ile geç öğrenen öğrenciler arasında bir denge yakalanmalıdır. Bu hassas dengeyi ayarlayarak seslerin öğretimi devam etmelidir. 
  •  4. grup sesleri "ö,b,ş,ü,z,ç" seslerinden oluşmaktadır. Bu grupta sınıf seviyenizi de göz önünde bulundurarak haftada üç ses verebilirsiniz. 
  •  Okuma-yazma öğretme konusunda yolun büyük kısmını artık geçmiş bulunmaktayız. Artık 21 sesi verdik ve sadece 8 ses kaldı. Bu sesler öğretimi, algılanması ve telaffuzu zor olan seslerdir. Ancak artık belli başlı el yeteneklerini, ses kavrama yeteneklerini kapan öğrencilerimiz bu sesleri almakta da zorlanmayacaklardır. 5. grup seslerle birlikte sınıfınızın durumuna göre artık her gün bir ses verebilirsiniz. 5. grup sesler "g,c,p,h" seslerinden oluşmaktadır. 
  • 5. grup sesler bittikten sonra artık son ses grubumuz olan 6. grup seslere gelmiş bulunmaktayız. 6. grup sesler "ğ,v,f,j" seslerinden oluşmaktadır. 5. grup sesler gibi bu seslerde zor seslerdir; ancak bu noktaya ulaşan öğrencilerimiz bu sesleri de kavramakta başarı göstereceklerdir.

Okuma yazma öğrenmede en önemli nokta bol bol tekrar etmektir. Öğrenciler, velileriniz ve hatta siz bile zaman zaman bunalabilirsiniz; ancak tempoyu yavaşlatmadan okuma yazma öğretimine devam edilmelidir.

Okuma yazma öğretimi sırasında velilerimize önemli görevler düşmektedir. Velilerimiz verdiğimiz görevleri evde öğrencilere yaptırmalıdır. Bunu yaptırırken ise yol gösterici olmalıdırlar. Okulda öğrenilenleri evde bol bol tekrar ettirerek öğrenilenlerin pekiştirilmesini sağlamalıdırlar. Evde velisi tarafında desteklenen, ödevlerini yapması ve öğrendiklerini tekrar etmesi sağlanan öğrencilerin okulda daha başarılı olduklarını yıllardır gözlemlemekteyiz.  Velilerin çocuğun ödevini yapmaları doğru değildir ve çocuğun okuma yazma öğretimini olumsuz etkiler.  Zaman zaman öğrenci eksik ödevle okula gelebilir; ancak başkasının yaptığı ödevle gelmesi daha kötüdür.

Okuma yazma öğrenme sürecinde bütün mini mini birlerimize başarılar, okuma yazma öğretimi sürecinde de bütün öğretmenlerimize ve velilerimize de anlayış, sabır ve hoşgörü diliyoruz...

alıntı.